Hoàng Minh

Chuyên Viên Tư Vấn

Hoàng Minh

Chuyên Viên Tư Vấn

Haval Quảng Ninh

  • Địa chỉ: Ngã 4 Ao Cá, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
  • Thời gian hoạt động: 08:00 - 17:00

Haval Quảng Ninh – Đại lý ủy quyền của Haval Việt Nam

Toạ lại tại địa chỉ: Ngã 4 Ao Cá, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Haval Quảng Ninh

Các dòng xe Haval đang được Haval Quảng Ninh phân phối