MG RX5 2024

Giá xe MG RX5 tháng 05/2024

Tại Việt Nam, MG RX5 được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 739.000.000₫
Hoặc trả trước: 73.900.000₫
Giá niêm yết: 829.000.000₫
Hoặc trả trước: 82.900.000₫
5/5