Hoàng Minh

Chuyên Viên Tư Vấn

Hoàng Minh

Chuyên Viên Tư Vấn

Skoda Vinh

  • Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Thời gian hoạt động: 08:00 - 18:00

Các dòng xe Skoda đang được Skoda Vinh phân phối