Mazda 3 2024

Giá xe Mazda 3 tháng 06/2024

Tại Việt Nam, Mazda 3 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 579.000.000₫
Hoặc trả trước: 57.900.000₫
Giá niêm yết: 619.000.000₫
Hoặc trả trước: 61.900.000₫
Giá niêm yết: 729.000.000₫
Hoặc trả trước: 72.900.000₫
Giá niêm yết: 739.000.000₫
Hoặc trả trước: 73.900.000₫
5/5