KIA Morning 2024

Giá xe KIA Morning tháng 05/2024

Tại Việt Nam, KIA Morning được phân phân phối chính hãng 5 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 349.000.000₫
Hoặc trả trước: 34.900.000₫
Giá niêm yết: 371.000.000₫
Hoặc trả trước: 37.100.000₫
Giá niêm yết: 399.000.000₫
Hoặc trả trước: 39.900.000₫
Giá niêm yết: 424.000.000₫
Hoặc trả trước: 42.400.000₫
Giá niêm yết: 424.000.000₫
Hoặc trả trước: 42.400.000₫
5/5