KIA K3 2024

Giá xe KIA K3 tháng 05/2024

Tại Việt Nam, KIA K3 được phân phân phối chính hãng 5 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 549.000.000₫
Hoặc trả trước: 54.900.000₫
Giá niêm yết: 564.000.000₫
Hoặc trả trước: 56.400.000₫
Giá niêm yết: 599.000.000₫
Hoặc trả trước: 59.900.000₫
Giá niêm yết: 639.000.000₫
Hoặc trả trước: 63.900.000₫
Giá niêm yết: 734.000.000₫
Hoặc trả trước: 73.400.000₫
5/5