KIA Carnival 2024

Giá xe KIA Carnival tháng 05/2024

Tại Việt Nam, KIA Carnival được phân phân phối chính hãng 7 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 1.169.000.000₫
Hoặc trả trước: 116.900.000₫
Giá niêm yết: 1.179.000.000₫
Hoặc trả trước: 117.900.000₫
Giá niêm yết: 1.269.000.000₫
Hoặc trả trước: 126.900.000₫
Giá niêm yết: 1.309.000.000₫
Hoặc trả trước: 130.900.000₫
Giá niêm yết: 1.349.000.000₫
Hoặc trả trước: 134.900.000₫
Giá niêm yết: 1.389.000.000₫
Hoặc trả trước: 138.900.000₫
Giá niêm yết: 1.759.000.000₫
Hoặc trả trước: 175.900.000₫
5/5