KIA Carens 2024

Giá xe KIA Carens tháng 05/2024

Tại Việt Nam, KIA Carens được phân phân phối chính hãng 8 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 589.000.000₫
Hoặc trả trước: 58.900.000₫
Giá niêm yết: 626.000.000₫
Hoặc trả trước: 62.600.000₫
Giá niêm yết: 664.000.000₫
Hoặc trả trước: 66.400.000₫
Giá niêm yết: 725.000.000₫
Hoặc trả trước: 72.500.000₫
Giá niêm yết: 764.000.000₫
Hoặc trả trước: 76.400.000₫
Giá niêm yết: 769.000.000₫
Hoặc trả trước: 76.900.000₫
Giá niêm yết: 829.000.000₫
Hoặc trả trước: 82.900.000₫
Giá niêm yết: 859.000.000₫
Hoặc trả trước: 85.900.000₫
5/5