Ford Ranger 2024

Giá xe Ford Ranger tháng 04/2024

Tại Việt Nam, Ford Ranger được phân phân phối chính hãng 6 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 669.000.000₫
Hoặc trả trước: 66.900.000₫
Giá niêm yết: 707.000.000₫
Hoặc trả trước: 70.700.000₫
Giá niêm yết: 776.000.000₫
Hoặc trả trước: 77.600.000₫
Giá niêm yết: 864.000.000₫
Hoặc trả trước: 86.400.000₫
Giá niêm yết: 979.000.000₫
Hoặc trả trước: 97.900.000₫
Giá niêm yết: 1.299.000.000₫
Hoặc trả trước: 129.900.000₫
5/5