BMW X5 2024

Giá xe BMW X5 tháng 04/2024

Tại Việt Nam, BMW X5 được phân phân phối chính hãng 4 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 3.289.000.000₫
Hoặc trả trước: 328.900.000₫
Giá niêm yết: 3.589.000.000₫
Hoặc trả trước: 358.900.000₫
Giá niêm yết: 3.909.000.000₫
Hoặc trả trước: 390.900.000₫
Giá niêm yết: 4.159.000.000₫
Hoặc trả trước: 415.900.000₫
5/5