BMW X3 2024

Giá xe BMW X3 tháng 04/2024

Tại Việt Nam, BMW X3 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 1.789.000.000₫
Hoặc trả trước: 178.900.000₫
Giá niêm yết: 2.115.000.000₫
Hoặc trả trước: 211.500.000₫
Giá niêm yết: 2.289.000.000₫
Hoặc trả trước: 228.900.000₫
5/5