BMW 7 Series 2024

Giá xe BMW 7 Series tháng 04/2024

Tại Việt Nam, BMW 7 Series được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 4.499.000.000₫
Hoặc trả trước: 449.900.000₫
Giá niêm yết: 4.739.000.000₫
Hoặc trả trước: 473.900.000₫
Giá niêm yết: 5.849.000.000₫
Hoặc trả trước: 584.900.000₫
5/5