BMW 5 Series 2024

Giá xe BMW 5 Series tháng 04/2024

Tại Việt Nam, BMW 5 Series được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 1.829.000.000₫
Hoặc trả trước: 182.900.000₫
Giá niêm yết: 2.169.000.000₫
Hoặc trả trước: 216.900.000₫
Giá niêm yết: 2.759.000.000₫
Hoặc trả trước: 275.900.000₫
5/5