BMW 4 Series 2024

Giá xe BMW 4 Series tháng 04/2024

Tại Việt Nam, BMW 4 Series được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 3.219.000.000₫
Hoặc trả trước: 321.900.000₫
Giá niêm yết: 3.219.000.000₫
Hoặc trả trước: 321.900.000₫