BMW 3 Series 2024

Giá xe BMW 3 Series tháng 04/2024

Tại Việt Nam, BMW 3 Series được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 1.435.000.000₫
Hoặc trả trước: 143.500.000₫
Giá niêm yết: 1.635.000.000₫
Hoặc trả trước: 163.500.000₫
Giá niêm yết: 1.809.000.000₫
Hoặc trả trước: 180.900.000₫
5/5