Audi Q5 2024

Giá xe Audi Q5 tháng 04/2024

Tại Việt Nam, Audi Q5 được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 2.031.200.000₫
Hoặc trả trước: 203.120.000₫
Giá niêm yết: 2.480.000.000₫
Hoặc trả trước: 248.000.000₫
5/5