Audi A8 2024

Giá xe Audi A8 tháng 07/2024

Tại Việt Nam, Audi A8 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 4.330.900.000₫
Hoặc trả trước: 433.090.000₫
Giá niêm yết: 4.420.100.000₫
Hoặc trả trước: 442.010.000₫
Giá niêm yết: 4.751.200.000₫
Hoặc trả trước: 475.120.000₫
5/5