Audi A4 2024

Giá xe Audi A4 tháng 07/2024

Tại Việt Nam, Audi A4 được phân phân phối chính hãng 3 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Giá niêm yết: 1.405.000.000₫
Hoặc trả trước: 140.500.000₫
Giá niêm yết: 1.800.000.000₫
Hoặc trả trước: 180.000.000₫
Giá niêm yết: 2.150.000.000₫
Hoặc trả trước: 215.000.000₫
1/5